Please select your page

Sonicwall Secure Mobile Access

Là thiết bị SSL VPN chuyên dụng, dòng sản phẩm SMA của Sonicwall hỗ trợ đầy đủ các tính năng SSL VPN mới nhất, với nhiều Model phù hợp cho nhiều quy mô doanh nghiệp, với khả năng nâng cấp license linh hoạt theo nhu cầu (500 đến 20,000 User), với các nền tảng đa dạng.

Hỗ trợ SSL VPN cho cả Remote User và Internal User, qua nhiều giao thức : web-based (cho phép edit Portal), client/server, host-based (ảo hóa) và back-connect applications (như VoIP).

Hỗ trợ các nền tảng :
PC :Windows, Mac OS X, iOS, Android, Kindle, Chrome and Linux
Mobile : Mobile Connect App cho iOS, Mac OS X, Android, Kindle, Chrome và Windows Mobile

+ Hỗ trợ các công cụ định tuyến đầy đủ cho các kết nối của người dùng, bảo đảm thiêt bị có thể linh hoạt triển khai trong nhiều mô hình kết nối phức tạp

+ Hỗ trợ các Policy linh hoạt, dựa trên Source (device, User, Address), Dest, Serivice, Application Time, …

Hỗ trợ Winzard setup, giúp đơn giản hóa việc quản trị hệ thống và triển khai. Toàn bộ giao diện người dùng trực quan được sử dụng thông qua nền tảng Web base đơn giản.

Tích hợp các công cụ theo dõi và giám sát, bao gồm các lược sử truy cập/xác thực của người dùng và các event trong hệ thống, được thống kê theo thời gian thực.

Các đặc điểm kết nối của hệ thống SMA được mô tả như sau :

•    Detect : nhận diện ra các thiết bị/User kết nối vào hệ thống, phân loại được các đối tượng theo mục đích sử dụng.

•    Protect : bảo vệ hệ thống bên trong với các chính sách được thiết lập cho từng đối tượng (theo các nền tảng thiết bị hoặc User đã được nhận dạng), quy định về các nguồn tài nguyên và các dịch vụ được phép truy cập.

•    Connect : kết nối an toàn của người dùng được thiết lập, dễ dàng truy cập các tài nguyên phục vụ cho công việc từ mọi nền tảng thiết bị.

Danh Mục


Khuyến Mãi

Số lượng có hạn, hãy liên lạc ngay với chúng tôi

Xem chi tiết khuyến mãi


Hỗ trợ trực tuyến

  • Bộ phận kinh doanh

  • Bộ phận kỹ thuật

  • Bộ phận bảo hành

  • Bộ phận tư vấn


Support Online


Bộ Phận Kinh Doanh


Bộ Phận Kỹ Thuật

Buy RiverS Today

Khách hàng Đối tác

Sonic Wall
Awesome Stock Graphics
PHP, JS, Java and .NET
Stock Motion Graphics

Gọi ngay cho chúng tôi

Bộ phận kinh doanh

Bộ phận kỹ thuật

Hotline: 0906.864.865

×